Historie

Til Edelgave Gods hører flere bygninger, samt 198 ha landbrugsjord og skov og søer. Godset er privatejet af  Edelgave gods Aps ved Britt Søholm Jørgensen. Edelgave var fra 1921 til 1943 ejet af landbrugsminister og senere statsminister Th. Madsen-Mygdal indtil 1958, og Godset huser stadig partiet Venstres grundlovsmøder i parken bag hovedhuset.

Sydøst for Edelgaves hovedbygning finder man Smørholm Voldsted, som er et af de smukkest bevarede af sin slags i Danmark. Voldstedet ligger på en nu drænet eng bestående af en borgbanke, som omgives af en grav. Voldstedet er bevokset med træer og markeret med en informationstavle.

Området omkring det nuværende Edelgave nævnes første gang i historien i 1307, da Cecilie Jonsdatter testamenterede en bondegård til Esrum Kloster. Siden lå her to gårde, som havde navnet Rompe og hørte under Esrum Kloster. Gårdene kom omkring 1600 i Kronens besiddelse. Efter Første og Anden Karl Gustav-krig (1657-1660) var gårdene lagt øde. I 1661 gav Frederik III området til rigsadmiral Henrik Bielke og hustruen Edel Ulfelt. I det kongelige skøde nævntes, at en ny gård skulle opføres og hedde Edelgave. Den nuværende hovedbygning blev opført 1782-86 efter endnu bevarede tegninger af hofbygmesteren Andreas Kirkerup.